Džemajl Petrovci

Priština | Date: 28. i 29. novembar, 2018. | Duration: 179 minuta

‘Ja sam taj Džema iz Prištine’. Rekao je: ‘Da li si shehirli  [čovek iz grada] ili Albanac?’ Albanac shehirli, zamisli? Razumeo sam na šta je mislio, njegovo pitanje je bilo: ‘Da li si Turčin ili Albanac?’ Rekao sam: ‘Ja sam Albanac iz shehira [grada]’. ‘Hej, lepo te pitam na albanskom!’


AURELJA KADRIU (VODILA INTERVJU), DONJETA BERIŠA (KAMERA)

Džemajl Petrovci je rođen u Prištini 1949. Završio je Tehnološku srednju školu 1967. 1971. je radio za elektrodistribuciju Elektro Kosova. Tokom ‘80-ih je radio za komapniju za izgradnju Ramiza Sadikua i kasnije kao nezavisni električar. Danas živi sa svojim sinom i nećakama u njihovoj porodičnoj kući u Prištini.