Yeni yayın: Ulusal Galeri Sözlü Tarih Projesi

Bu röportaj serisi, 1970’lerde Kosova’da çalışan, Yugoslav sanat alanında yirmi yıldan fazla istikrarlı olarak tanınmış ve tanınmaya devam etmiş, sanat sahnesinin bir parçası olan sanatçı ve sanat profesyonellerinin hayatlarını belgeliyor. Görsel sanatları yücelten bu siyasi bağlam Kosova’nın Yugoslavya’daki altın çağını temsil ediyor. Bu büyük refah dönemi, kültürel kurumlar da dahil olmak üzere kurumsal hafızanın özünü oluşturmakta. Bu bakımdan Priştine’de bulunan Sanat Galerisi, bugünkü adıyla Kosova Ulusal Galerisi’nin 1979 yılında kurulmuş olması, sanat eserlerinin nasıl sergileneceği ve halka nasıl iletileceğini tanımlayan ilk sanat kurumu olarak karşımıza çıkması hiç de şaşırtıcı değil.


Sözlü tarih video kayıtları, geçmiş değerli olaylara ilk elden ulaşımı sağlar. Sözlü tarih görüşmelerinde dile getirilen görüş ve düşünceler, olayları kendi bakış açıları ile anlatan görüşmecilerin görüş ve düşünceleridir. Röportajlar tarihi belgelerdir ve kullan dil, ton ve içerikler geçmiş zamanın tutumlarını, görüşmecilerin mevcut dünya görüşleri ile yansıtmaktadır.

Kosovalı modernist sanatçıları içinde barındıran bu sözlü tarih projesi 2016 yılının sonlarında Kosova Ulusal Galerisi işbirliği ile Sözlü Tarih Girişimi tarafından başlatılmıştır.