E-KİTAP: ULUSAL GALERİ SÖZLÜ TARİH PROJESİ

Kosova Ulusal Galerisi işbirliği ile Sözlü Tarih Girişimi

Araştırmamız her zaman internet üzerinden erişime açık olmuştur. Toplumumuz tamamen internet üzerinden çevrimiçi hayata geçiş yaparken, COVID-19 sırasında sanat araştırmacılarını ve onların çalışmalarını desteklemek adına, Ulusal Galeri Sözlü Tarih Projesi daha önce paylaşılmayan sanatçılar ve sanat uzmanlarının hikayelerinden oluşan bir sözlü tarih kitabı sunuyor.

Ulusal Galeri Sözlü Tarih Projesi, Sözlü Tarih Girişimi tarafından 2016 yılının sonuna doğru Kosova Ulusal Galerisi ile işbirliği içinde başlatılmıştır.

© 2018