E-Knjiga: PROJEKAT USMENE ISTORIJE NACIONALNE GALERIJE

Inicijative za usmenu istoriju u saradnji sa Nacionalnom galerijom Kosova

Naša istraživanja su uvek bila dostupna onlajn i otvorenog tipa. S obzirom na to da se naša društva u potpunosti prebacuju na onlajn prostor, mi stavljamo na raspolaganje Projekat Usmene Istorije Nacionalne Galerije, knjigu sa usmenim istorijama sa umetnicima i profesionalnim umetnicima koji još uvek nisu bili objavljeni, kako bismo podržali umetnička istraživanja i njihov rad tokom KOVID-19. 

Projekat Usmene Istorije Nacionalne Galerije je započet krajem 2016. od strane Inicijative za usmenu istoriju u saradnji sa Nacionalnom galerijom Kosova.

© 2018