E-LIBRI: Galeria Kombëtare Projekti i Historisë Gojore

Nga Iniciativa për Histori Gojore në bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Kosovës

Hulumtimi ynë gjithnjë ka qenë online dhe me qasje të pakufizuar. Përderisa shoqëritë po shpërngulen plotësisht online, për të mbështetur hulumtuesit e artit dhe punën e tyre gjatë COVID-19, po e bëjmë të qasshëm Galeria Kombëtare Projekti i Historisë Gojore, një libër me intervista të historisë gojore me artistë dhe profesionist të artit të cilin nuk e kemi ndarë me ju më parë. 

Galeria Kombëtare Projekti i Historisë Gojore është nisur në fund të vitit 2016 nga Iniciativa për Histori Gojore në bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Kosovës.