Tomislav Trifić

Priština | Date: 23. novembra 2017 | Duration: 57 minuta

Moja kuća je bila prekoputa Fabrike papira koja se zvala Lepenka. Pošto su pravili papir, pronalazio sam razne knjige u njihovom đubretu, i jednog dana, slučajno, pronašao sam knjigu o umetnosti. I sakupljao sam sve te knjige a da nisam ni bio svestan ili da sam poznavao nekog u to rano vreme, u tom periodu. Tada sam se zaljubio u umetnost, mislim, dok sam proučavao njenu vizuelnu formu. Moja nastavnica likovnog, ona je završila baš Umetničku srednju školu u Peći. I tako, u razgovorima sa njom, rekla je, ‘Mogao bi da ideš tamo. Vidim da si talentovan.’


ERËMIRË KRASNIQI (VODILA INTERVJU), DONJETË BERISHA (KAMERA)

Tomislav Trifić je rođen 1949. u Lipljanu, Kosovo. On je srpski grafički umetnik i bivši dekan Fakulteta Umetnosti Univerziteta u Prištini na severnu Kosova. 1978. godine je diplomirao na Odseku za Grafičke umetnosti u klasi Zorana Jovanovića na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, Kosovo. 1982. Trifić je završio svoje postdiplomske studije na Fakultetu umetnosti u Beogradu, Srbija, pod mentorstvom Boška Karanovića. Od 1977. Do danas Trifić je neprekidno izlagao svoj grafički rad.