Šefćet Mulafazljiu

Priština | Date: 7. maja 2019. | Duration: 92 minuta

Na raskrsnici znate, od trga Zahir Pajaziti i sa ove strane Garibaldi ulice… Jer u arhitekturi, na raskrsnici, uglovi se uvek blokiraju. Razlog je bio da se ne blokira pogled, i ja sam došao na ideju da se predloži to rešenje, i on je prihvatio. Suprotno od blokiranja pogleda, privlačilo je puno pažnje. Predložio sam trougao, nema nikakvu funkciju, ali je kao šminka na licu žene. On je prihvatio to, i tako je ova ideja rođena. Banka kao banka ima svoje standarde i ne možeš da odbaciš te standarde: šalteri, administrativni deo, trezori na prvom i drugom, i tako dalje. […] banka ima savetnika u banci. Mi smo dali naš predlog, zapisi postoje, mi smo objasnili kako se prave banke u svetu. Iako su oni bili bankari, oni su putovali ali nisu ni znali ni umeli kako da naprave.


Eremire Krasnići (VODILA INTERVJU), Besarta Breznica (Kamera)

Šefćet Mulafazljiu je rođen 1943. u Prizrenu. 1969. godine, g. Mulafazliu je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Skoplju, Severna Makedonija. Nakon diplomiranja, počeo je da radi kao arhitekta za Planski biro u državnoj građevinskoj firmi Ramiz Sadiku. Kasnije 1983, pridružio se Banci United i tamo radio do 1991. G. Mulafazliu je poznat po mnogim arhitektonskim dizajnima u Prištini, kao što je zgrada Bankkosa, današnji LC Waikiki u centru grada i Sportska hala “1. oktobar”. U posleratnim godinama, radio je za danski i norveški Crveni krst. Danas je u penziji i živi sa svojom porodicom u Prištini.