Bljerim Ljuža

Priština | Date: 20. februara 2018. | Duration:

Napisao sam mu, ‘Čuo sam da ste veoma poznati, ja sam student koji studira umetnost. Ja sam iz Prištine.’ Sve sam mu rekao. I on je odgovorio, odgovorio je nakon dve nedelje ili tako nešto. Odgovorio je tako da sam pomislio da nije čak ni osnovnu školu završio, nije čak ni pričao pravilan albanski, nije umeo da piše i slova su bila kao škrabotine, znate, mislio sam da tako umetnici pišu. I sada sam imao dilemu da li da mu odgovorim ili ne, nije bio dostojan (smeje se). Um mladog čoveka! Rekao sam da ću odgovoriti iz pristojnosti. Kada sam mu odgovorio, kroz pet, šest dana mi je poslao paket sa izložbenim katalozima. Katalozima koji su pokazivali da je izlagao sa Pikasom, sa Matisom, onda sam shvatio ko je on bio.


Eremire Krasnići (VODILA INTERVJU), Donjete Beriša (Kamera)

Bljerim Ljuža je rođen 1937. u Tirani, Albanija. 1963. godine je diplomirao sa Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, Srbija. Svoje postdiplomske studije je završio na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs u Parizu, Francuska 1966. Luzha je dve godine radio kao dizajner tekstila u studiju Opera Dessins u Parizu. Nakon njegovog povratka na Kosovo radio je kao kustos i kolekcionista u Nacionalnoj galeriji Kosova do svog penzionisanja 2003. Danas Luzha živi u Prištini sa svojom porodicom.