Aljbertina Ajeti-Binaku

Priština | Date: 6. aprila 2018 | Duration: 54 minuta

…nije bilo tendencije za političkom konotacijom. Bilo je više o davanju humanitarne konotacije, jer su porodice danima, nedjeljama bile pod opsadom. Nisu imali slobodu kretanja, znači izlaska radi snabdivanja hranom i drugim stvarima. I to je to bilo. Znači, mi kao majke, kao žene, da saosećamo sa majkama u to vreme u Drenici, koje nisu imale hranu za svoju decu. […] I znam da smo bile kao, znači bila je kolona a sa strane su bile policijske snage. Dok nismo stigli do one tačke, onda nam nisu dozvolili da idemo dalje. [Žene] Htele su da pregovaraju, ali nisu bili spremni. Na taj način, naredbenim tonom su nam rekli: ‘Morate se vratiti, inače ne možemo rizikovati, jer vam se nešto može dogoditi, ne možemo vas zaštititi…’


Jeta Rexha (Vodila Intervju), Donjeta Beriša (Kamera)

Aljbertina Ajeti-Binaku je rođena 1971. godine u Prištini. Po profesiji je arhitekta. Njena karijera započela je u diplomatskom sektoru, a zatim se preselila u civilno društvo. U međuvremenu ima 18 godina iskustva u upravljanju programima i projektima. Trenutno je angažovana kao stručnjakinja u Kancelariji EU-a na Kosovu, odnosno u programu za prekograničnu saradnju. Ajeti-Binaku ima troje dece i živi u Prištini.