Aljije Gaši Tmava

Mitrovica | Date: 21. mart, 2022. | Duration: 62 minuta

Kad su se rudari zatvorili u jamu, ja sam bila u kancelariji. Onda sam i ja nastavila da se solidarizujem sa rudarima. Prošao je jedan dan, prošao je drugi, rudari nisu hteli da izađu. Tražili su vođe, vođe tog vremena iz Pokrajine Kosova. Tada radnici koji su bili van rudnika, van jame počeli su da transformišu proizvodnu salu u improviziranu bolnicu. Stanje rudara je počelo da se pogoršava.

[…] Tu smo imali jednu ulogu, imale smo ulogu medicinskih sestara. Imali smo naše lekare, koji su bili lekari rada. [Medicinske] sestre su se angažovale, ali trebao je veći broj da se angažuje. Tu od 20. februara do 28. februara. Kad su izašli… bila sam tu dan i noć nisam nijednog jedinog dana otišla kući. Taj dan kad su oni izašli ja sam otišla kući da se okupam i oni su tada izašli. 

Nakon što su izašli neki rudari su ostali tu u teškom zdravstvenom stanju i neke od njih su transferisali u bolnici u Mitrovici. Onda su ušli silom i zlostavljali su ih iako su bili povređeni zlostavljali su ih srpski organi bezbednosti u to vreme. Onda se sve završilo. Počele su nasilne mere, počeli su da ih uzimaju na ispitivanja. Sve je bilo tmurno kad su izašli iz jame.


Anita Susuri (Vodila intervju), Korab Krasnići (Vodio intervju), Renea Begoli (Kamera)

Aljije Gaši Tmava je rođena 1962. godine u Mitrovici. 1985. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Iste godine se zaposlila kao ekonomista u rudniku flotacije u “Trepči”. Nakon rata 1999. godine radila je u Agenciji za tehničku saradnju i razvoj, poznatoj kao ACTED. 2009. godine vratila se na svoje radno mesto u “Trepči” gde radi i danas. Gospođa Gaši Tmava je udata i živi sa porodicom u Mitrovici.