Gani Osmani

Stari Trg | Date: 26. oktobra 2020 | Duration: 93 minuta

Burhan [Kavaja] kao danas se sećam, izašao je: ‘Gde hoćete da idete?’ ‘U Prištinu’ ‘Vi za Prištinu i ja sa vama u Prištinu’. Znam, sećam se njegovih reči. I krenuli smo peške, bilo je pokušaja i odavde, od obezbeđenja, bilo je ovde ljudi koji su bili deo obezbeđenja, civili, došli su policajci pokušali su da ih zaustave. Ali, videli su da ne mogu da ih zaustave, krenuli su peške prema dole. 

[…] Rekli su: ‘Vrati se!’ Neko ih je poslao. Bila su dva kordona sa policijom, ušli smo u njive i nastavili dalje. Dakle, policija tada nije intervenisala, nije intervenisala, ali su pokušali su da nas zaustave. Ali tada je već narod došao, broj je rastao. Tada je bio taj sistem, odavde su uzeli i sliku Tita i bila je jugoslovenska zastava i naše zastave. Dakle, mi na taj način, nekako smo hteli da damo do znanja da nismo protiv nikog. Jer tada ako se organizovao jedan protest rekli su: ‘Hoće da sruše državu, hoće da sruše Jugoslaviju’. 

[…] Mi smo otišli sa sredstvima za rad, sa ovim čizmama, možda su nekome bile velike dok je hodao, video sam radnike koji su se skroz izuli, žuljale su ga čizme, jer ako su veće, ono te žulja, čizma, i još ako pešaćiš neko vreme, i izuli su se. Video sam da su i bosi hodali. Išli su onda su nas uputili, otišli smo u jednoj sali. Znam da su tražili Azema Vlasija, Kaćušu Jašari, one što su… jer oni… mi smo tada čuli da hoće da ih otpuste i mi smo tražili njihovu zaštitu, naših funkcionera, i tražili smo ostavku tih, Rahmana Morine, Husamedin Azemija i ti koji su bili.”


Anita Susuri (VODILA INTERVJU), Korab Krasniqi (VODILA INTERVJU), Renea Begolli (Kamera)

Gani Osmani je rođen 1962. godine u selu Dedinje, opština Mirovica. Završio je Tehničku školu 1981. godine u Mitrovici, smer rudarstva. Kao profesionalac u ovoj oblasti pridružio se “Trepči” iste godine. Tokom 90-ih, kada je ostao bez posla, bio je predsednik udruženja “Majka Tereza” u Mitrovici, koje je pomagalo rudarima sa teškim uslovima. 2004. godine vratio se na posao u “Trepču” i trenutno je predsednik Nezavisnog sindikata rudara. Otac je petoro dece i živi sa porodicom u Mitrovici.