Mirvete Drešaj

Priština | Date: 10. oktobra 2005. | Duration: 106 minuta

…ali u Akciji pomirenja krvne osvete često se našem polu desilo da se suoči naročito sa tradicionalnim sobama. Ponekad smo se teško razumeli, i u mojoj knjizi o pomirenju krvne osvete imam neka moja sećanja koja pokazuju suštinu ove situacije.

Kada smo ulazile u te sobe, bilo je staraca koji nam nisu ni ruku pružili, dakle tako sam nam dali do znanja da tu nije vaše mesto i vi morate ići u kuću gde su žene. A drugari s kojima smo bili, su to odmah primećivali, u ovakvim slučajevima oni su samo počeli razgovor i onda smo nastavljale mi, devojke. Jako je čudno, ali bilo je staraca koji su sedeli prekirženih nogu u sobi i uvek su sedeli u poziciji nama okrenutih leđa, da mi sedimo iza njihovih leđa. 

Ali dok smo pričale, pokazujući misiju, tražeći oproštaj krvi, polako su počeli da povlače poteze i u poslednjem trenutku našli su se licem u lice sa nama. Ovo je za nas kao pol bila još jedna veoma velika pobeda, pobeda roda, jer su zaboravili da smo žene koje tražimo oproštaj krvi.


Fehmi Hajra (vodio intervju)

Mirvete Drešaj Baljiu rođena je 1966. godine u Vreli, opština Istok. Doktorirala je albansku književnost i jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Ona je politički zatvorenik Jugoslavije; od 1984. do 1987. godine bila je u zatvoru zbog svoje političke aktivnosti. Nakon puštanja bila je jedan od osnivača Kampanje za pomirenje krvne osvete. Trenutno je predavač na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Prištini.