İSKENDER MUZBEG

Prizren | Date: 25 januar, 2022. | Duration: 63 minuta

1968. godine sam se registrovao na Pravnom fakultetu u Prištini. Nekoliko meseci kasnije, u aprilu 1969, u Prištini je počela da izlazi novina Tan, i mene su zvali u toj novini. U stvari bio je jedan oglas, jedan konkurs, učestvovao sam u tom konkursu i primili su me. Tako smo počeli da spremamo prvi broj Tan-a. Bio je Safet Breka iz Prištine, bio je Enver Baki… ja sam bio iz Prizrena, bio je moj drug Bajram Ibrahim, koji je takođe završio Učiteljsku školu. On je pesnik i sada živi u Prištini. Bila je Mubera Tune iz Mitrovice. I nas četoro-petoro smo odlučili da objavimo Tan uz dozvolu nadležnih organa i počeli smo da pripremamo prvi broj. 

Sećam se da su dali jedno mesto Tan-u, bilo je to potpuno prazno mesto. Dva stola su došla sa kamionom i to smo negde postavili. Nije bilo pisaće mašine, jer znate da turski jezik ima slova ö i ü, to su drugačija slova. Nije bilo pisaće mašine. Direktor Tan-a, Sulejman Brima je imao pisaću mašinu, on je doneo. Kao i na tom otvaranju Tan-a jednu pisaću mašinu je imao i Sureja Jusuf. […] Od 1. aprila do 1. maja, izašao je prvi broj Tan-a. Na prvoj stranici prvog broja nalazi se moj tekst.


Anita Susuri (vodila intervju), Renea Begoli (Kamera)

İskender Muzbeg je rođen 1947. godine u Prizrenu. 1974. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Tokom studija, 1969. godine, počinje da radi za turski list Tan. Nakon položenog pravosudnog ispita, g. Muzbeg je počeo da radi u opštini Prizren kao javni advokat. Posle rata, 1999. godine, sarađivao je sa Fondom za humanitarno pravo – filijala Prizren. G. Muzbeg trenutno radi kao nezavisni advokat i živi sa porodicom u Prizrenu.