Fatmir Kripa

Priština | Date: 3. marta 2020. | Duration: 305 minuta

…kada sam išao u školu, kada nekome nešto objasnim, on kaže: ‘Šta je ovo?’ Zvali smo taft. Taft. Šta je to taft? Bila je to daska A4 sa drvenim okvirom, poput crne, tanke daske. Jedna strana je bila bez linija, a druga strana je bila sa kaligrafskim linijama. Široke i uske linije, široke i uske. Jedna strana je bila prazna, potpuno crna i u nju smo zapisali zadatke koje nam je nastavnik dao u učionici i razvili ih kod kuće, a vratili ih kredom koja ju je ogrebala, ostavljajući bele tragove, ostavljala je sive [tragove]. Bila je to sveska, to je bilo, kako da ti kažem, sve što smo imali, šta smo posedovali. […] što je bilo gore, dok si išao u školu sa taftima u naručju, drugar, drugar, ne mogu da ga nazovem drugarom, ali neko zlonameran, došao bi i izbrisao zadatak i ti bi otišao u školu bez zadatka.


Eremire Krasnići (VODILA INTERVJU), Renea Begoli (Kamera)

Fatmir Kripa je rođen u Đakovici 1942. godine. Ilustrator je i grafički umetnik. Gospodin. Kripa je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1968. godine i magistrirao na Akademiji figurativnih umetnosti u Zagrebu 1977. g. Kripa je radio na Odeljenju za grafičku umetnost Fakulteta umetnosti u Prištini od njegovog osnivanja 1973. do penzionisanja 2007. Imao je mnogo samostalnih izložbi i učestvovao na kolektivnim izložbama u zemlji i izvan nje. Zaradio je brojne nacionalne i međunarodne nagrade. Trenutno živi sa porodicom u Prištini.