Šukri Nimani

Priština | Date: 30. novembra 2016 | Duration: 70 minuta

Osnovali smo Univerzitet 1970, to je bio neverovatan, veliki događaj. Onda, tri-četiri godine kasnije odsek za slikarstvo, grafiku i grafički dizajn. […] Generacije u koje je Kosovo investiralo, vratilo, moje generacije i generacije starije od moje su počele da se vraćaju na Kosovo što je bila jako dobra stvar. I onda su kosovske institucije počele da se osnivaju. Znate li koje? Pozorište… iako je postojala neka vrsta toga ranije, ali počelo je da ima jak karakter i postalo je bolje utvrđeno, Kosova Filmi [Kosovski kinematografski centar] je počeo da se gradi, onda Umetnička galerija, onda Shota [Narodni plesni ansambl] i tako dalje. Mislim, Kosovo je počelo da poprima oblik države, mislim, što je moralo da bude tako, bilo mirom ili ratom iako se ovo poslednje desilo.


Erëmirë Krasniqi (VODILA INTERVJU), Noar Sahiti (KAMERA)

Šukri Nimani je rođen 1941. u Skadru, Albanija. Nimani je poznat kao jedan od prvih grafičkih dizajnera na Kosovu, kao i po tome što je jedan od osnivača odseka za Grafički dizajn na Fakultetu umetnosti na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Nimani je diplomirao na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu 1967, na programu za dizajn knjiga. 1969. je završio svoje postdiplomske studije na istom univerzitetu i nastavio umetničko istraživanje u Japanu od 1976. do 1978. godine. 1979. je postao prvi direktor Nacionalne galerije Kosova. Danas Nimani živi sa svojom porodicom u Prištini i još uvek predaje grafički dizajn.