Dževdet Džafa

Priština | Date: 7. decembra 2016. | Duration: 40 minuta

….Imao sam preokupaciju, kako da razumem živu prirodu, ljudsku figuru, udove, fiziognomiju ljudske glave… Šetao bih po pećkim pijacama sa torbom na ramenima, nekom pisaćom mašinom i nekim drugim pomoćnim sredstvima. Uglavnom sam išao na Zelenu pijacu. Iz sela su na pijačne dane donosili poljoprivredne proizvode u nekim velikim korpama i malim, punim poljoprivrednim stvarima. 

Sami vlasnici su nosili tradicionalnu odeću prilično čestu za ‘50-e, ‘60-e. I ja, brzo ispunjen srećom, počeo bih brzo da crtam taj predivni pogled. Onda, često sam išao na autobusku stanicu, tamo mi je bilo teže da crtam zato što su se putnici uvek kretali. Ali, malo na osnovu mog pamćenja, malo na osnovu prirode, crteži koje sam crtao su bili neka vrsta grubo skiciranih figura.


Eremire Krasnići (VODILA INTERVJU), Noar Sahiti (Kamera)

Dževdet Džafa je rođen 1934. u Peći, Kosovo. Džafa je diplomirao na Akademiji figurativnih umetnosti u Ljubljani, Slovenija, na Odseku za slikarstvo pod mentorstvom Gabriela Stupice 1970. godine. 1972. Džafa je dobio svoju postdiplomsku diplomu iz grafičkih umetnosti na istom univerzitetu, sa Rikom Debenjakom kao njegovim mentorom. Nakon diplomiranja radio je na Akademiji figurativnih umetnosti na Univerzitetu u Prištini, gde je predavao grafičku umetnost i slikarstvo do svog penzionisanja. 2012. Džafa je izabran za pridruženog člana Kosovske Akademije Nauka i Umetnosti.