Redžep Feri

Priština | Date: 4. i 5. februara 2020. | Duration: 203 minuta

Tajar Zavalani koji je preveo [‘Majku’ od Maksima Gorkog], video je šta je komunizam i potom je održavao Radio London. Moja majka se ubila slušajući: “Danas pada komunizam, sutra pada komunizam”. Kako može čovek sa jednog kraja da ide na drugi kraj. Kada smo se vratili u Đakovicu, oduzeta nam je sva imovina i tata, tata, tata, nije, tata je pobegao, otišao, on nije… mislio je da će se preseliti u Đakovicu, neće morati da napusti porodicu. Od Fadila Hodže do Sahita Bakalija, njih je imao kao školske kolege i bio je učitelj s njima u Đakovskom gorju.

Sastali smo se sa Sahitom Bakalijem, pre nego što smo se sreli s ovim… i Sahit Bakali mu kaže: ‘Slušaj Šabane, tebe ne sme noć da zatekne u Đakovici. Mi ne možemo da te spasimo od Srba i Crnogoraca, jer si unuk Jakupa Ferija, Hasana Ferija, brat Rize Ferija i Šemsi Ferija koji je vodio borbu protiv partizana i ti si bio zajedno sa njima. Ali moraš da izađeš u Albaniju, u Tropoju, gde si bio učitelj, gde imaš svoje prijatelje jer si oženjen tamo i proćiće ova oluja i nekako ćeš se spasiti’. I isprati ga, izvede ga iz grada i tata ode, a mi ostanemo.

[…] ponekad čovek, kad je usamljen, ako je samo jedan čovek koji zna dve reči na albanskom, čini mu se kao da mu je brat. On je majku zvao sestrom, i ona njega bratom, a oni nisu bili ni iz istog sela, ni iz istog grada u Đakovskom gorju. Paško, ja sam ga zvao ujak Paško. Takođe je bio čovek bez škole, ali je pušio duvan kao aristokrata – tako mi se to tada činilo – sa nekom lulom. I majka mu je odnosila odeću za prodaju, to što je tkala, i on bi bacio pregršt laži majci. ‘Gospođa Hatidža slušao sam noćas radio London, rekli su ovako, komunizam neće stići ni do kraja nedelje’. I majka bi provela nedelju s tom laži. Onda bi ponovo došao ponedeljak i opet je nešto slagao i prošle su godine, i mi smo porasli.


Eremire Krasnići (VODILA INTERVJU), Kaljtrina Krasnići (Kamera), Jakup Feri (Sin Redžepa Ferija), Renea Begoli (Asistent kamere)

Redžep Feri je rođen 1937. godine u Kuksu, u Albaniji. Slikar je i pisac. 1962. objavio je pesme iz ciklusa “Umorni šetači” u književnom časopisu “Jeta e re” u Prištini. Od 1966. do 1970. godine završio je osnovne i postdiplomske studije na Odeljenju za monumentalno slikarstvo Akademije umetnosti u Beogradu. 1971. dobio je decembarsku nagradu Skupštine Kosova. 1974. godine izabran je za predavača na Akademiji figurativnih umetnosti u Prištini. 1975. godine osvojio je nagradu Prolećnog salona za slikarstvo Udruženja figurativnih umetnika Kosova. 2000. godine je izabran za redovnog člana ANUK. Takođe je objavio nekoliko pesničkih zbirki kao i nekoliko romana. Preminuo je 6. juna 2024.