Hana Bajrami

Pristina | Date: February 9, 2018 | Duration: 11 minutes
Hana Bajrami (1987), civil servant, Pristina
Lura Limani (Interviewer), Donjetë Berisha (Camera)

Hana Bajrami