Nerimane Kamberi

Nerodime | Date: 19. jul 2021 | Duration: 138 minuta

Mi smo otišli tamo, sišli u jamu i iz arhiva ali i ovako se sećam da je bilo jako emotivno, jako…  jer su oni ostali tamo dole zbog Kosova. Da ne zaboravim da su tada dolazile svakakve vesti. Mi smo otvorili oči i uši da bi saznali o odlukama koje su trebale da se donesu u vezi Kosova i dolazile su svakakve vesti. Tako da, mi smo bili i žrtva onoga što danas zovemo fake news, ili lažne tadašnje vesti.

[…] I kod rudara sam prosledila sliku, poruku od studenata da se solidarizujemo sa njima, da smo uz njih. I sećam se ali i arhivi su me podsetili da sam tada plakala jer je bilo jako teško. Videli smo ih i neki su bili u jako teškom stanju. 

I kad sam se vratila, toga se vrlo dobro sećam, ja sam uzela reč, opet kažem možda zato što sam bila žensko, kao mlada pesnikinja, kao student Prištinskog univerziteta. I citirala sam, bio je citat Ane Frank koji je glasio: ‘Bolje užasan kraj nego beskrajni užas’. I prosredila sam poruku rudarima sa kojim smo bili, koji su bili zahvalni. I stvarno je bio momenat, jako velik momenat, vrlo moćan.


Anita Susuri (vodila intervju), Korab Krasniqi (vodila intervju), Besarta Breznica (Kamera)

Nerimane Kamberi je rođena 1967. godine u Preševu, Srbija. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, odsek za francuski jezik i književnost, a poznata je po svom radu kao novinar, prevodilac i pisac. Dobitnica je nagrade Hivzi Suljejmani za najbolju knjigu za mlade 1989. godine, a francuska država ju je odlikovala medaljom L’Ordre des Palmes académiques [Ordenom akademskih palmi], 2019. godine. Kamberi je profesorica na Katedri za francuski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Ona je majka dvoje dece i sa porodicom živi u Prištini.