Avdi Dinaj

Mitrovica | Date: 28. oktobar 2021 | Duration: 61 minuta

Bio je, ako se ne varam 13. mart ‘89. Nakon što sam završio radno vreme otišao sam u stanu. Negde u večernjim satima bivši predsednik Okružnog suda u Mitrovici Kaplan Baruti je poslao svog vozača da me uzme kolima. I kažem vozaču, rekao sam mu: ‘Šta ima novo?’ Rekao je: ‘Bogami, traži te predsednik’.

Kaplan je bio izuzetan čovek, izuzetno dobar čovek. Pozvao me je u svoju kancelariju. Rekao je: ‘Zvao sam te da preuzmeš Vlasijev slučaj…’ Rekao mi je tako i tako, donose ga iz Bijeljine, hoće da započnu proceduru. Tužilac je već podneo zahtev za sprovođenje istrage, kontrarevolucija, kontrarevolucija tada, maksimalna kazna za kontrarevoluciju je bila 20 godina, ili smrtna kazna. Znam, razgovarali smo sa Kaplanom, rekao mi je: ‘Molio bih te da izvršiš istragu’. Rekao sam: ‘Kaplane, i ako me odpuste, neću da preuzmem. Do danas nisam imao političkih slučajeva, ni danas neću da ih preuzmem’.

Dok smo pričali s njim: ‘Ako ti ne preuzmeš, moramo dati nekome i više nećemo imati pristup predmetu’. Čak znam da sam mu rekao, rekao sam: ‘Daj kome hoćeš i radi šta hoćeš. Ja neću’. […] Zbog njihove molbe prihvatio sam da izvršim istrage. […] Počeo sam istragu, prvi put su saslušani Azem Vlasi, Aziz Abraši i Burhan Kavaja. Tada je počelo proširenje istrage. Bilo je oko 15 optuženih.


Anita Susuri (vodila intervju), Korab Krasniqi (vodila intervju), Renea Begolli (Kamera)

Avdi Dinaj je rođen 1952. godine u Raušiću, opština Peć. 1976. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Godinu dana kasnije primljen je kao sudija u Opštinskom sudu u Mitrovici. Od 1985. do 1992. godine radio je kao sudija u Okružnom sudu u Mitrovici. Tokom 90-ih radio je kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji. Od 2002. godine do penzionisanja bio je sudija Vrhovnog suda Kosova. Trenutno živi sa porodicom u Mitrovici i nastavlja da radi kao advokat.