Adem Vokši

Priština | Date: 6. oktobra, 2021 | Duration: 112 minuta

U sudskom veću bio je Ismet Emra, on je bio predsednik veća. Član veća bio je Jusuf Mejzini, viši sudija. Šaban Binaku, bivši rudar i divan čovek, koji je u to vreme bio veoma bolestan, često bismo ga sreli kod čika Šabana i molili ga, sada je pokojni, molili smo ga: ‘Molim te, nemoj se razboliti dok se suđenje ne završi’.  […] Bio je još jedan sudija iz Crne Gore, Milutin Zubov, i on je imao pozitivan stav.

Tako da smo se zaista nadali i verovali da će konačna presuda biti izbalansirana i da će oni [rudari] biti oslobođeni svih optužbi. […] U Hrvatskoj su bili veliki protesti podrške rudarima. […] Na suđenju su bili advokati iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije. Oni su bili advokati koji su zajedno sa nama branili rudare. To su bili doktor Miha, ne, doktor Peter Ceferin, bio je i  Miha Kozić sa kojim su se sreli u Beču.

[…] Takođe, ne verujem da je bilo ikakvog predloga vlade da se ti ljudi puste, ali sigurno nije bilo predloga da se ti ljudi kazne. I najveća sreća je bila što su rudari na kraju pušteni, posle 14 meseci pritvora.


ANITA SUSURI (Vodila intervju), KORAB KRASNIćI (vodio intervju), RENEA BEGOLI (kAMERA)

Adem Vokši je rođen 1952. godine u Peći. 1975. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Odmah po diplomiranju stažirao je u Okružnom sudu u Peći. 1978. godine je prešao u Okružni sud u Mitrovici. G. Vokši je 1982. godine počeo da radi kao nezavisni advokat, i tokom 90-ih je nastavio kao advokat. Trenutno, g. Vokši živi u Mitrovici, a advokatsku praksu nastavlja u Prištini.