Kan Davaları ve Barışma Kampanyası konusundaki araştırma,  baskıcı Milošević rejiminin ilk yılları olan 1990-91 yılları arasında, Kosova’da gelişen bu eşsiz deneyimi kaydetmeye adanmıştır. Bu oluşumun önderleri ile – genç siyasi mahkumlarla, farklı dinlerin ruhban sınıfıyla, yazarlar ve akademisyenlerle- yaptığımız sözlü tarih söyleşileri üzerinden, bu kampanya sırasında ve sonrasında verilen ifadelerdeki farklı ve zaman zaman birbiri ile uyuşmazlıklar oluşturan  yorumlara ses verebilecek bir arşiv oluşturma amacımız var.