Ilir Gjinolli

Priştine | Date: 22, 27 Kasım, 2018 | Duration: 157 dakika

Dönüşümleri izlediğimizde doğal olarak toplumun ve şehrin tarihsel gelişiminin bir safhasını da görmüş oluruz. Toplumda yaşanan hem iktisadi, hem kültürel hem de sosyal alanlarda meydana gelen değişimler, yani Osmanlı döneminden modern öncesi döneme doğru geçiş sosyal anlamda hayrete düşürücüdür. […] [Toplum] İslami bir topluluğun kavramlarına dayalı olduğunda farklı bir şekildeydi, oysa diğeri modern Avrupa toplumu tandaslarını taşıyordu, ki bu Kosova’da ağırlıklı olarak yıkım ile zuhur etmiştir. Bir hücrenin yıkımı, toplumsal ve şehirsel bir hücrenin.


KALTRINA KRASNIQI (GÖRÜŞMECI), AURELA KADRIU (GÖRÜŞMECI), DONJETË BERISHA (KAMERA)

İlir Gjinolli 1962 yılında Kosova’nın Gilan şehrinde doğdu. 1986 yılında Priştine Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında “Kosova’da Kamusal Alanlar – Tarihsel Gelişim” adlı doktora tezini, Graz Teknik Üniversitesi’nde savundu. 2003’ten 2006’ya kadar yönettiği Çevre ve Alan Planlaması Bakanlığı’ndaki Alan Planlaması Enstütüsü’nün kurucularından biridir. Gjinolli şu anda 2001 yılında kurduğu UrbanPlus mimarlık stüdyosunda çalışmakta ve  Priştine Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde şehir planlaması dersini vermektedir. Kendisi ailesi ile birlikte Priştine’de yaşıyor.