Naime Mačastena Šerifi

Priština | Date: 4. marta, 2022. | Duration: 84 minuta

Ali, ne, ja nisam bila deo organizacije. Samo sam učestvovala kao svi drugi građani. Znam da tog datuma 26. marta [1981.], kad su bile te najteže demonstracije studenata na trgu Prištine, gde sam ja izašla sa ocem po gradu nakon demonstracije i videli smo da je trg u užasnom stanju. Dakle, videla sam počupanu kosu na zemlji, štikle, stvari ljudi. Kojeg studenta su uhvatili osakatili su ga, toliko su ih tukli da je užasno i zamisliti. 

Onda, u demonstraciji 1. aprila u našoj školi, ja sam bila učenica u školi ‘Meto Bajraktari’, dakle u našoj grupi su svi bili učenici jednog razreda i škole ‘Meto Bajraktari’. Našu školu su izolovali tog dana, rekli su… mi smo bili na času. Rekli su: ‘Ne smete izlaziti’. I između ostalog, negde na prvom času su došli učenici škole ‘Emin Duraku’, oni su došli sa zastavama, došli su organizovani vičući u školskom dvorištu i zvali su i nas. Dakle, zvali su nas da se pridružimo demonstracijama. 

Mi, pošto su nam vrata bila zatvorena i nastavnici su nadgledavali hodnike, onda smo našli drugi izlaz, našli smo prozor na prvom spratu na hodniku kroz koji smo svi izašli. […] Ta grupa dece sa zastavom, uglavnom 14-15-16 godišnjaci, onda smo se pridružili velikoj grupi demonstranata.


Anita Susuri (vodila intervju), Renea Begoli (Kamera)

Naime Mačastena Šerifi je rođena 1968. godine u Istanbulu, Turska. Diplomirala je 1995. godine na Filološkom fakultetu, smer Albanski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. Od 1994. do 2001. godine radila je u Savetu za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini. Zbog političkog delovanja uhapšena je u oktobru 1984. i osuđena na šest meseci maloletničke kazne. Bila je izvršna direktorka Centra za zaštitu žena i dece do 2016. godine. Trenutno radi kao funkcioner u Vladinoj komisiji za priznavanje statusa bivših zarobljenika, osuđenih i politički progonjenih. Trenutno živi sa porodicom u Prištini.