Hotel Božur

Nazvan po bulkama koje su po legendi rasle iz krvi palih vojnika u Kosovskoj bici, konstrukcija Kosovskog Božura koju je dizajnirao Boris Pozdnyakov 1954. godine, označava početak modernog grada. Ukrašen mermernim mozaicima vojnika i ornamentima nalik na grbove na balkonima, zgrada je brzo postala važno obeležje. Posle rata 1999. godine hotelu je dato još jedno ime od istorijskog značaja, Illyria, ali je ljudi i dalje zovu Božur, iako se ne može naći nijedan trag originalnog hotela. Privatizacija 2006. godine i rekonstrukcija hotela su potpuno udaljili zgradu od svog socijalističkog nasleđa. Fasada sa plavim staklom sa naizgled elegantnim linijama i neoklasičnim pristupom sa prozorima u obliku luka, i stubovima, pretvorili su zgradu u stilsku mešavinu. Prelaz hotela od ljudske do monumentalne arhitekture je doneo još jednu promenu imena: u  Hotel Švajcarski Dijamant.