PETRIT HALJILJAJ: RU. NJUJORK

 

Kada je ti je sve oduzeto, onda ima prostora za maštu, i mašta leti, ali kao migratorne ptice, uvek znaju put do kuće.“

 


Od 27. septembra 2017. do 7. januara 2018, izložba PETRIT HALJILJAJ: RU, može se posetiti u Novom muzeju, koji je jedini muzej u Njujorku posvećen isključivo savremenoj umetnosti. To je prva izložba u Njujorku umetnika Petra Haljiljaja rođenog na Kosovu. (Kostrcr, Srbica, 1996).

Ovo je instalacija koja obuhvata dva velika prostora u prizemlju muzeja. U prvoj prostoriji veliki jastuci dozvoljavaju publici da udobno sedi dok gledaju video snimke Petrita sa pojedincima iz Runika, koji govore o tome šta su pronašli u njihovim arheološkim kopovima na tom području. Jastuci su dizajnirani od strane umetnika i modelirani su u skladu sa opisima istorijskih predmeta koji su pronašli ljudi sa kojima se Petriti susreo u Runiku, a kasnije poslati uglavnom za Beograd, ali i Prištinu. Ti opisi su jednostavno sećanja i često su čudni.

U drugoj sobi, fiktivni seoski pejzaž sa drvećem koji uključuje jezero i jedno veliko gnezdo, koje je zauzeto sa 505. kopija gore pomenutih istorijskih predmeta, koji su u obliku ptica, česta tema u Petritovoj umetnosti. Broj 505. nije nerazuman; sadrži sve oblike istorijskih predmeta koje su umetnici uspešno prikupili iz knjiga, kataloga i razgovora.

Ali, radi bolje prezentacije izložbe, pratite intervju koju je Petrit graciozno dao Inicijativi za usmenu istoriju i Prishtina Insight.