Munir Curi

Priština | Date: 7. aprila 2019 | Duration: 65 minuta

Moj otac je zaista voleo klasičnu tursku muziku, dok ih je slušao celog dana na radiju, popravljao se i počeo je da svira bendžo. Nakon mandoline, kupili su bendžo i počeo je da svira zajedno sa radiom, nije imao profesionalnu diplomu. Note i to, uzeo je da svira bendžo i sam se popravljao. Tako da su se u to vreme formirala udruženja, kulturna udruženja. […] 

Moj otac je pevao, on je bio umetnik sa zvukovima, imao je jako lep glas, jako lep. I dok je slušao pesme na radiju, uživao je i učio. Tako da dok je istovremeno svirao, uskoro je postao jako poznat u ovom mestu. “O, eno ga Rasim, Rasim, njegovo prezime je Rušut, ali ko je Rasim? Rasim je Salihov sin. Rasim, sin Saliha berberina, gazda Saliha, Salihov sin.” Rasim i Rasim Salih, tako su počeli da ga zovu, Rasim Salih. […]

Tada je na Kosovu živelo više Turaka, nažalost, puno njih se odselilo. Onda je [Izvršno] veće donelo odluku na osnovu koje Rasim Salih treba da se preseli u Prištinu i osnuje orkestar. Cela grupa od četiri prijatelja, želeli su da ih presele u Prištinu. Da, ne, da, ne, konačna odluka je bila ta da se moj tata preselio ovde ‘51 godine kako bi osnovao orkestar.


Ebru Süleyman (VODILA INTERVJU), Donjeta Berisha (Kamera)

Munir Curi je rođen 1949. u Mitrovici. 1951. Se njegova porodica preselila u Prištinu zbog novog posla njegovog oca, Rasima Saliha, u muzičkom orkestru Radio Prištine. G. Kuri je odrastao uz muziku i muzičare i bio svedok osnivanja i napredovanja ove lokalne radio stanice. Pošto mu se dopala fizika, g. Kuri je pohađao stručnu tehničku školu koja ga je pripremila za posao popravke televizora. Kasnije je počeo da radi za Energo-Invest, fabriku električnih uređaja, kao nadležni za usluge i administraciju dok fabrika nije postala privatna 2003. Sada je u penziji i živi u Prištini sa svojom porodicom.