Elez Nikči

Priština | Date: 1. avgusta 2023. | Duration: 63 minuta

Azem Škrelji je znao da postoji jedan naš baletan koji je radio zajedno sa najslavnijem baletanom na svetu, Rudolfom Nurejevom, a to je bio Abduraman Nokšići, Abi. Koga je zvao, u to vreme je radio u Berlinskoj operi, i zvao ga je onda je on došao u Prištini. Njega su imenovali kao koordinatora. Mi smo ga zvali šef baleta. 

Jer su u pozorištu postojale tri radne jedinice. Bila je albanska drama, srpska drama i balet. Znači sve tri su imale po jednog šefa. Mi smo imali Abija, Abduramana Nokšićija. Imao je obavezu da koordinuje predstave, zajedno sa umetničkim savetom. Dakle bio je umetnički savet koji je radio godišnji program predstava ili na primer premiera.  

Kad je došlo vreme da se uradi balet Akilja Kocija, ‘Sokolj i Miruša’, na primer stupili su u kontakt sa kompozitorom Akiljom Kocijem. Pozvali su ga, razgovarali su sa njim. Kažu da je knjigu on sam završio. Onda su ga zvali, koga da uzmemo, kontaktirali su Sarajevo i uzeli su koreografa iz Sarajeva i doneli ga u Prištinu. Počeli smo sa vežbama i spremili premijeru, tada, ‘Sokolja i Mirušu’. Ja sam igrao Mimčija, to je bila druga uloga. Sokolja je igrao, moj kolega Rustem Selca.


Anita Susuri (Vodila Intervju), Latra Demaçi (Vodila Intervju), Ana Morina (Kamera)

Elez Nikči je rođen 1953. godine u Velikom Štupelju, opština Peć. 1972. godine završio je Baletsku školu u Skoplju. Iste godine počinje da radi u Narodno pozorište Kosova, kao baletan prve generacije na Kosovu, a 1990. godine napušta posao. Od 1990. godine radio je kao telohranitelj, dok je posle 2000. bio telohranitelj i šef obezbeđenja predsednika Ibrahima Rugove.