Šućuri Sadiku

Stari Trg | Date: 29. oktobra 2020 | Duration: 166 minuta

‘Trepča’ u to vreme, mislim na 1924. godinu, prvo istraživanje su započeli Englezi, da. Prvi radovi u rudniku započeli su 1927. godine, gde je 1930. godine započela probna proizvodnja, a to je bila dnevna proizvodnja od 500 tona. Metoda je bila eksploatacija, klasična metoda, to su bile jako teške metode, i bilo je puno nesreća, mnogo je ljudi stradalo. Mi imamo i statistike ‘48., ‘49., ‘50. godina, da su tokom godine izgubili život  do dvanaest ljudi u rudniku. Jer bezbednost nije bila na nivou i uslovi na poslu su bili veoma teški.

A period kada je moj deda radio, to je bilo negde ‘50-ih godina. ‘50-ih mu se nudila prilika i ostavio je posao zbog teških uslova, i rad u rudniku je bio težak, govorim o tome da nije bilo mikroklimatskih uslova, ventilacija je bila loša. Ceo rad je bio fizički, utovar po vagonima se vršio lopatama. Vagoni su se ručno gurali. I bili su to takvi problemi da su ga možda naterali da napusti posao jer nije mogao da se suoči sa svim tim napornim radom koji je bio i svim onim teškim uslovima koji su bili.

[…] bio je to period okupacije Drugog svetskog rata koji ih je primorao da dođu da rade u rudniku. Bio je rat, zapravo nisu ih toliko pitali, i bili su primorani da rade i radili su u tom periodu. […] Da, zapravo [Nemci] su ih prisilili u to vreme, ili si morao da ideš u, u vojsku ili je trebalo da radiš u Trepči. Pravo da ti kažem naša je porodica tada bila politički progonjena od strane komunističkog sistema. […] Čak je možda to bio razlog koji je primorao mog dedu da napusti posao, nije mogao da se suoči sa takvim pritiscima jer su nas zvali porodica balista.


ANITA SUSURI (VODILA INTERVJU), KORAB KRASNIQI (VODILA INTERVJU), RENEA BEGOLLI (KAMERA)

Šućuri Sadiku je rođen 1963. godine u selu Bare, opština Mitrovica. 1981. godine završio je Srednju tehničku školu u Mitrovici, a iste godine bio je zaposlen u rudniku “Trepča” kao rudarski tehničar. Devedesetih je dobio otkaz zajedno sa drugim albanskim rudarima. Po završetku rata 1999. g. Sadiku se vratio na posao u rudnik. Od 2016. do 2019. bio je predsednik Nezavisnog sindikata rudara Trepče. Trenutno je direktor proizvodnje u Starom Trgu.