PREMA NOVIM PRAKSAMA IZLAGANJA IZLOŽBI: NA IZLOŽBI KAMPANJA ZA POMIRENJE KRVNIH OSVETA

Datuma 8. oktobra 2017. godine, u Prištini, Inicijativa za usmenu istoriju na Kosovu predstavila je projekat izložbi: „Prema novim praksama izlaganja izložbi: Kampanja za pomirenje krvnih osveta“ na međunarodnoj konferenciji: Suočavanje sa prošlošću: Socijalni pokreti na Kosovu tokom socijalizma i tokom devedesetih.

Prezentacija je blisko pratila kampanju Fushata e Pajtimin te Gjaqeve, koja je bila poziv za pomirenje i jedinstvo među Albancima na Kosovu. Kampanja je započela 2. februara 1990. godine i završila se godinu dana kasnije, uz pomirenje hiljada krvnih osveta. Inicijativa za usmenu istoriju istraživala je ovu temu dve godine, prikupljajući veliki broj intervjua za usmenu istoriju.

Konferenciju su organizovali Alter Habitus – Institut za studije društva i kulture, Centar za studije jugoistočne Evrope (Univerzitet u Grazu) i Univerzitet u Prištini.