OTVORENO PISMO G. LJUTFIJU HAZIRIJU

Inicijativa za Usmenu Istoriju

Pismo za gradonačelnika Gnjilana, G. Ljutfi Haziriju.

Priština, 6. novembar 2017

Dragi G. Haziri,

Putem ovog pisma izražavamo našu zabrinutost zbog uklanjanja spomenika posvećenom ratnicima koji su pali (1941-1945). S obzirom na posvećenost koju ste pokazali prilikom čuvanja istorijskog pamćenja, pozivamo vas da ponovo razmislite o odluci da ga ukolonite.

Mi smo kolektiv istraživača generacija, nacionalnosti i različitih kompetencija, Inicijativa za usmenu istoriju, čija je misija beleženje životnih priča koje se prepletaju sa najvećim događajima na Kosovu. Naš istraživački rad je blisko povezan sa prošlošću, sećanjem, istorijom i konfrontacijom sa prošlošću. Ni na koji način mi ne nameravamo da pojednostavimo istoriju, naprotiv, kroz dokumentaciju koju činimo dostupnom svima u online arhivi www.oralhistorikosovo.org, pokušavamo da podstaknemo kritičke izveštaje o istoriji. U ovom smislu, aktivno doprinosimo dodavanje nijansi i složenosti istorijskim pričama.

Uklanjanje spomenika posvećenom „Palim ratnicima“ (1941-1945) u Gnjilanu, čija je poruka borba protiv fašizma, predstavlja zabrinutost za našu organizaciju. Kao odluka, može se shvatiti kao tendencija da se istorija pregleda i kao direktna intervencija u kolektivnom pamćenju. Spomenik u originalu nosi naziv „Prenos ranjenika“, koji je od strane građana Gnjilana poznat kao „Nepoznati junak“, ne postoji dokaza o takvom imenovanju, i to nas čini da shvatimo da je zajednica više imala ličan pristup o tome kako je nazivao spomenik. Postavljen u centru grada Gnjilana 1964. godine, izgrađen od betona i dizajniran sa modernim idejama tog vremena, ovaj spomenik ne samo što je zabeležio moderne trendove umetnosti u skulpturi, nego je takođe odigrao ključnu ulogu u razvoju kulture komemoracije u javnom prostoru.

S obzirom da je istorija Drugog svetskog rata na Kosovu nije dovoljno istražena i činjenica da je istorijska predanja u ovom okruženju i dalje imaju sumnjivi status, smatramo da ovaj spomenik može dobiti novi život i postati dobra prilika za raspravljanje o onome što se dogodilo tokom rata u Gnjilanu.

Ovo javno obraćanje od strane Inicijative za usmenu istoriju izražava punu podršku Građanske inicijative „Crveni karton“ sa sedištem u Gnjilanu, koji su jasno artikulisali svoje nezadovoljstvo zbog uklanjanja spomenika Palih ratnika (1941-1945) iz centra grada grada i naglasio je hitnost očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa grada Gnjilana.

Zbog ovih razloga, tražimo od vas da ponovo razmislite o odluci da uklanjanje spomenika. Kosovu je potrebno više istorije, ne manje!

Iskreno,

Inicijativa za usmenu istoriju