Lansiranje Priština Šetnje

Inicijativa Usmene Istorije vas sa zadovoljstvom poziva na događaj lansiranja mobilne aplikacije Priština Šetnje u sredu, 9. oktobra od 17:00—19:00. Događaj će biti održan u kafe—knjižaru dit’ e nat’, čiji je domaćin Inicijativa Usmene Istorije.

Događaj lansiranja pruža priliku Inicijativi Usmene Istorije da prikaže svoje jednogodišnje istraživanje i da kao rezultat toga predstavi: mobilnu aplikaciju Priština Šetnje. Mobilna aplikacija je interaktivna mapa koja predstavlja individualne priče građana Prištine kroz video, audio i tekst koji prikazuju istoriju grada u poslednjih stotinu godina.

Aplikacija Priština Šetnje je deo projekta „Međju—etnički dijalog kroz inkluzivnu zaštitu kulturne baštine” kojeg finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP) a realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu.