ŽIVA ARHIVA: PREMA NE JEDINSTVENIM NARATIVIMA, Govor od strane EREMIRE KRASNIĆI

Izvršni direktor Inicijative za usmenu istoriju Kosova, Eremire Krasnići, predstavila je „Žive arhive: prema ne jedinstvenim narativima“, na sednici Artistic & Cultural Commoning, tokom dvodnevnog seminara Europe Enterprise: On Commoning. Seminar je održan u Prizrenu od 16. do 17. septembra 2017. godine. Sednica je dala širu definiciju zajedničkih tačaka i pitanja o budućnosti zajedničkih resursa kao što su memorija i javna dobra i što je pokrenulo stvaranje aktivnih zajednica radi očuvanja, preispitivanja i iskorišćavanja ovih zajedničkih resursa i strukture.

Konferencija je organizovana od strane Kadist i Fondacije Lumbardhi, koju su vodili Nataša Petrešin-Bachelez i Ares Športa. Konferencije su održane u bioskopu LUMBARDHI, Prizren, Kosovo.