Skender Bošnjaku

Priština | Date: 4. decembar 2018 | Duration: 107 minuta

Oh, to je bio sjajan trenutak, čak od, od… Bila je subota kada je NATO došao, dakle bio je 12. jun, subota… 11. jun je bio petak, ne… Da, tačno u petak, 11. Juna, 11. jun subota. Obično ja nisam spavao ali sa prozora gde sam živeo, moglo je da se vidi tačno i kuće i kada sam video tenk, bilo je rano. Oh, do dan danas… Sad u ovom trenutku imam… Osećao sam puno sreće, rekao sam: ‘Oh ženo, NATO je došao, idemo da vidimo!’ I ja sam pokušavao da trčim dok nisam video tenk, ali, kada se okrenuo, video sam tenk i stavio sam ruke u vis, i bilo je sjajno. Nešto nemoguće. Da, čak i za mene, bilo je nemoguće da je stvorena takva atmosfera da su ljudi zaboravili, meni je to bilo nešto neverovatno i…


AURELJA KADRIU (VODILA INTERVJU), KALJTRINA KRASNIĆI (VODILA INTERVJU, Kamera), Besarta Breznica (Kamera)

Skender Bošnjaku je rođen 1942. u Peći. Svoju master i doktorsku diplomu iz psihijatrije je dobio na Univerzitetu u Beogradu, Srbiji. Po završetku studija, zaposlio se u Opštoj bolnici u Prištini kao psihijatar, i radio tu do svog penzionisanja. Danas, G. Bošnjaku provodi svoje vreme čitajući, pišući o umetnosti i tumačeći gradske grafite. Živi sa svojom porodicom u Prištini.