Sevdije Ahmeti – kazivanja (2014)

Kada je Milošević izašao na ulice u kasniim 80-im koristio je žene, pričao je kako treba kriviti albanske žene zbog visoke stope nataliteta, a postali smo oruđe rata, i za vreme rata, silovanje je bilo oruđe rata. Rekla sam ranije, ‘Ovo će biti rat protiv žena’.

 


Pročitajte više ovde:

Razgovor sa Sevdijom možete pogledati ovde koji je korišćen u izradi dokumentarnog filma #MislimnaTebe Umetnička izvedba ostvarena je od strane Alkete Džafa Mripa (2015)