Brošura Pavaresia

Prvi broj, maj, 1991

Kao što nam Raif Musa i Valjdete Bajrami Musa govore, u 1990-1992. Savet za pomirenje krvnih osveta u Uroševcu je bio mesto susreta za različite socijalne pokrete. U to vreme, njih dvoje su sreli mnoge druge aktiviste, uglavnom bivše političke zatvorenike, koji su poznati kao aktivisti Ilegalja [Podzemlje]. S obzirom da je tokom tih godina politički kontekst Kosova prošao kroz drastične promene, čak se i aktivizam Pokreta za pomirenje krvnih osveta smatrao polu-ilegalnan.

Jedan od prvih rezultata ove vrste političke socijalizacije je formacija književne grupe Hasan Prishtina, koji su objavili dva broja brošure Pavarësia [Nezavisnost]. U ovim brošurama su objavljeni brojni članci, priče i poezija, koji su prikazali aspekte demonstracija 1981. Godine.

Prvi broj brošure Pavaresia je objavljen u maju 1991. godine, može se naći ovde.