Inicijativa za usmenu istoriju prisustvuje programu Suočavanje sa prošlošću na Sarajevskom filmskom festivalu

17. i 18. avgust 2017, Sarajevo

Aurelja Kadriu je predstavila Inicijativu za usmenu istoriju u programu Suočavanje sa prošlošću na Sarajevskom filmskom festivalu 17. i 18. avgusta 2017. Ovogodišnje izdanje se uglavnom sastojalo od filmskih projekcija i majstorskih kurseva u vezi sa ovom temom, među kojima je naglašen i onaj sa Joshua Oppenheimerom, kome je u znak poštovanja posvećen ovaj program.