Lidija Mirdita Tupeci

Priština | Date: 22. novembar 2018 | Duration: 86 minuta

Kada su upalila ulična svetla, i mi smo bili kao, kao, tri meseca kada su ti kao… Kada sam videla svetla, rekla sam komšiji: ‘Kuku, nešto loše će da se desi’. Znate, rekla sam: ‘Upalili su svetla…’ Pogledala sam na korzo i mi pričamo, ‘Da li treba da izađemo… Hajde da se nađemo blizu Granda’. Boga pitaj šta se dešavalo. Sutra ujutru, kada su trupe KFOR-a došle iz Makedonije, ja sam gledala sa balkona. Sada je KFOR došao sa te strane, sa puta od bolnice, možda nisu znali put ili ih je samo bilo previše znate.

Padala je kiša, sećam se. Oni su psovali, ‘Ko te je pozvao ovde?’ I čula sam Srbina koji je rekao: ‘Zašto ih psuješ? Znaš li ko ih je zvao ovde? Milošević’. Prisustvovala sam tome. Posle toga, bilo je drugačije. Oni su počeli bežati, primetite kako komšije nisu više tu. Otišli su noću ili ne znam kad, ali oni su nestali.


Kaltrina Krasniqi (VODILA INTERVJU), Donjeta Berisha (Kamera), Besarta Breznica (Kamera)

Lidija Mirdita Tupeci rođena je 19. juna 1956. u Nišu. Živela je sa svojim roditeljima između Peći i Zagreba. Gđica Tupeci je studirala ekonomiju i radila za državnu organizaciju “Kosovarja”. 1982. preselila se u Prištinu, gde i dalje živi.