KATILIM İÇİN ÇAĞRI

Prizren Urban Memoryscapes

Çağrı ile ilgili

Lumbardhi Vakfı & Kosovo Sözlü Tarih İnisiyatifi sanat, mimarlık ve sosyal bilim dallarından öğrenci ve genç profesiyonelleri 6 aylık bir araştırma projesine katılmaya davet ediyor. Prizren Urban Memoryscapes araştırma, arşivleme ve sergi-düzenlemeyi birleştiren ve Prizren’in 20. yüzyılın ikinci yarısındaki toplumsal, kültürel ve ekonomik tarihine odaklanan disiplinler arası bir projedir.

Bu proje aracılığı ile katılımcılar geçmişi belgeleme ve toplanan bilgi ile interaktif bir şekilde çalışıp dijital bir arşiv, yayın, çevrimiçi ve çevrimdışı birer sergi ve en önemlisi de kendi toplulukları ile ilgili bilgi üretme araçlarını kazanıp, Prizren şehri ve vatandaşlarının kültürel ve kentsel kimliğinin oluşmasında büyük bir rol oynamış bu önemli dönemi ile ilgili bir öğrenme sürecine dahil olacaktır.

Ne zaman ve nasıl?

Proje iki etapta gerçekleşecektir. İlk aşamada, 10 seçilmiş katılımcı Mart ve Mayıs aylarında gerçekleşecek iki çalıştaya katılacak olup, bireysel ya da grup araştırmasını proje ekibi ve danışmanlar ile birlikte yürütecektir. İkinci aşamada, araştırılmış materyaller arşivlenecek olup, katılımcı bir süreç ile sergilenmeye ve yayına hazırlanacaktır.

Araştırma şehrin toplumsal, ekonomik ve kentsel tarihi alanında olup, konular katılımcıların profil ve ilgilerine göre ilk çalıştayda belirlenecektir.

Nasıl başvurabilirim?

Tüm ilgili katılımcılar [email protected] adresine bir niyet mektubu ve bir CV’yi en geç 20 Mart 2018 tarihine kadar yollamalıdırlar.

Bu proje Fransız-Alman Kültür Fonu, Fransız Büyükelçiliği ve Alman Büyükelçiliği desteği ile gerçekleşmiştir.