Betina Priča

Kratak animiran film od Flake Kokoli

Kroz naš posao nailazimo na nesvakidašnje naratore. Svakim prepričavanjem prošlosti, naši naratori pišu i prerađuju svoje živote. Kada žene govore o ratu, one humanizuju ta iskustva i rat postaje deo običnog života. 

Želeći da ovo zabeleži, Inicijativa za usmenu istoriju je snimala i skupljala priče koje govore o ratu 1999. Nedavno smo započeli saradnju sa Flakom Kokoli, animatorkom, koja će koristiti priče žena kako bi napravila kratki animirani film.