OTVOREN POZIV | SEKUNDARNA ARHIVA

1. Avgusta - 1. Septembra, 2022

SEKUNDARNA ARHIVA: OTVOREN POZIV za mlade umetnice iz Albanije, Kosova i Srbije + V4

Fondacija Katarzyna Kozyra (Poljska) i partneri sa zadovoljstvom pozivaju umetnice na početku svoje karijere da učestvuju u Otvorenom pozivu za Sekundarnu arhivu – onlajn arhivu umetnica Centralne i Istočne Evrope. Platforma služi kao međunarodni izvor informacija o umetnicama iz ovog regiona. U Arhivi sakupljamo umetničke iskaze u prvom licu tri generacije žena: one koje su bile aktivne pre 1990. godine; generacije koja je počela svoju umetničku praksu odmah nakon pada komunističkog režima; i najmlađe generacije umetnica koje su rođene nakon 1990. godine. Do sada, Sekundarna arhiva je prikupila izjave iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarkse, Ukrajine i Belorusije. 


Otvoren poziv je organizovan za mlade, umetnice koje su na početku karijere da predstave svoje stavove i perspektivu. Odabrane kandidatkinje će biti pozvane da napišu umetničku izjavu u saradnji sa kustosima projekta. Rezultat ovog rada biće objavljen na sajtu Arhive. Takođe, žiri će izabrati po jednu umetnicu iz svake zemlje čija će vizija i umetnička praksa biti podstaknuti novčanim grantom od 500 eura.

Za četiri zemlje Višegradske grupe, žiri će odabrati jednu umetnicu čija će vizija i umetnička praksa biti podstaknuta sa novčanim grantom od 500 eura.

KO MOŽE DA UČESTVIJE: Umetnice svih disciplina vizuelnih umetnosti iz Srbije, Kosova ili Albanije koje su rođene nakon 31. decembra 1987. godine.

PRAVILA ZA PRIJAVLJIVANJE: Umetnice koje žele da učestvuju treba da pošalju sledeća dokumeta na engleskom i svom maternjem jeziku u jednom PDF fajlu (maksimum 20 MB):

1) CV

2) Portfolio (po potrebi, molimo vas da dostavite linkove i pristup za video fajlove).

POSLATI NA: [email protected]

NASLOV MEJLA: Sekundarna arhiva Otvoren poziv. Albanija / Srbija / Kosovo / Poljska, Češka Republika / Slovačka / Mađarska  (molimo naznačite vašu zemlju)

ROK: 01.09.2022.

Podstičemo umetnice da pošalju svoje prijave što pre, pošto će ih žiri pregledati i procenjivati kako budu pristizale.

Za pitanja i dodatne informacije pišite na [email protected]

PROCES SELEKCIJE:

Od pristiglih prijava biće izabrano 16 finalistkinja.

Žiri iz Albanije će izabrati 5 umetnica. Žiri iz Srbije će izabrati 8 umetnica. Žiri sa Kosova će izabrati 3 umetnice. Žiri za V4 će odabrati jednu umetnicu. Imena izabranih finalistkinja biće objavljena 8. septembra 2022. godine.

Članovi žirija Srbije: Mirjana Dragosavljević, nezavisna kustoskinja; Simona Ognjanović, kustoskinja u Muzeju Jugoslavije; Dejan Vasić, kustos programa vizuelnih umetnosti u CZKD; Jelena Vesić, nezavisna kustoskinja i istraživačica.

Članovi žirija iz Albanije:

Članovi žirija Kosova:

Konačna odluka o dodeli grantova biće objavljena (24-30.10.2022).

Partneri projekta:

Tirana Art Lab (Albanija), Ambasada Kultury (Belorusija/Litvanija/Nemačka), MeetFactory (Češka), Easttopics (Mađarska), Oral History Initiative (Kosovo), Center za kulturnu dekontaminaciju (Srbija), björnsonova (Slovačka), Artsvit Gallery (Ukrajina). 

Projekat sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Visegrad grantove iz Međunarodnog Visegrad Fonda. Misija fonda je da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u Centralnoj Evropi.

Visegrad Fund: www.visegradfund.org