Uvodni događaj: Janjevo Šetnje

Mobilna aplikacija kulturne baštine

Grad Janjevo je jedno od mesta na Kosovu u kojem se nalazi hrvatska zajednica koja živi u gradu od 13. veka. Predstavlja primer multietničkog Kosova gde različite zajednice žive zajedno u miru, čineći tako logičan izbor za Inicijativu usmene istorije (IUI) koji je prikazan široj javnosti Janjeva kao mesto koje sadrži mešavinu osmanskih građevina i austrougarskih kuća, i mesto za koje se vezuje rudarska tradicija. 

Kako bi zabeležila bar deo njegove bogate istorije kroz projekat “Dijalog među zajednicama kroz inkluzivno očuvanje kulturne baštine”, Inicijativa usmene istorije je isplanirala mapiranje mesta kulturnog nasleđa u Janjevu. 

Poslednjih šest meseci, IUI je istraživala i zabeležila usmene intervjue sa članovima iz raznih zajednica, čuvajući ih u aplikaciji koja sadrži mape i priče vezane za živote ljudi različitih kultura, omogućavajući tako korisnicima da se upoznaju sa fascinantnim kulturnim i ekonomskim identitetom mesta i njegovih stanovnika.

Neka od mesta uključuju: Muzej Stefana Gečova, Crkva Svetog Nikole, Murad-begova džamija, Porodična kuća Palić i Porodična kuća Matić. 

Nj.E. ambasadorka Danijela Barišić, Hrvatska Ambasada, G. Stefano Njoki, savetnik za političke odnose/zajednice, EUOK/EU specijalni predstavnik, gđa Maria Suoko, zamenica stalnog predstavnika UNDP-a, Škelzen Hajdini, direktor za ekonomski razvoj u Opštini Lipljan, gđa Eremire Krasnići, direktor Inicijative usmene istorije, partneri i javnost, bili su prisutni na događaju.

Kao i sa aplikacijom Priština Šetnje, ovo je prilično jedinstven i inovativni pristup u omogućavanju očuvanja i dokumentovanja kulturnih vrednosti. 

Mobilna aplikacija Janjevo Šetnje je deo “Dijaloga među zajednicama kroz inkluzivno očuvanje kulturne baštine”, projekta koji je finansirao Instrument Evropske unije za doprinos stabilnosti i miru (IcSP), a sprovodi Program Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu. 

Aplikacija se može preuzeti sa sledećih linkova na Android i Apple platforme.