JANJEVO ŠETNJE: MOBILNA APLIKACIJA KULTURNE BAŠTINE

Tim istraživača Inicijative Usmene Istorije se zaputio u Janjevo ovog maja kako bi snimio i sakupio priče od ljudi iz svake životne šetnje. Nakon što smo snimili dvadeset i pet usmenih istorijskih intervjua, i oformili bogatu kolekciju fotografija u saradnji sa našim intervjuisanim osobama, sačuvali smo nebrojene lične priče u obliku videa, slika i teksta. Pristup koji usmeni istorijski intervjui imaju prema istoriji kao prema životnoj priči, dozvoljava mnogim glasovima da istupe i da njihove priče stvore pripovedni vodič kroz obilnu istoriju i kulturu grada.


Dizajnirana kao interaktivna mapa, mobilna aplikacija Janjevo Šetnje predstavlja šetnju: Ni Selo, Ni Grad. Šetnja prenosi kozmopolitske živote koji su trgovci iz Janjeva vodili, i kako su njihovi običaji uticali na sagrađenu sredinu i prirodni pejzaž. Ni Selo Ni Grad oživljava Janjevo kroz video priče i fotografije iz različitih vremenskih perioda, sačuvane u porodičnim albumima. Mapa koju smo nacrtali i šetnja koju smo napravili se umnogome oslanja na uspomene Janjevaca. Ispričane njihovim rečima, njihove priče su putovanja u prošle, sadašnje i buduće želje grada. 

Intervjui su bili lični susreti sa životima Janjevaca i životom njihovog grada. Voleli bismo da im se ovim putem zahvalimo što su sa nama podelili svoje životne priče i što su nam ljubazno dozvolili da objavimo njihove intervjue i privatne arhivske fotografije u Janjevo Šetnje.

Realizovan od strane Inicijative Usmene Istorije, Janjevo Šetnje je deo projekta „Među-etnički dijalog kroz inkluzivnu zaštitu kulturne baštine” koji finansira Instrument Evropske unije za stabilnost i mir (IcSP) a realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu.

 

Kustos: Erëmirë Krasniqi

Grafički dizajn: Nita Salihu Hoxha, Studio Permanent

Razvijen od strane: Frakton

Realizovan od strane Inicijative Usmene Istorije