Bećir Maljići

Stari Trg | Date: 26. oktobra 2020 | Duration: 100 minuta

Od jedne atmosfere kad su rudari mislili da su nešto uradili i da su ispunjeni njihovi zahtevi za ostavke, da su prihvatili, postavljen je policijski čas, jedna situacija gde su se kretali organi obezbeđenja. Milicija nije dozvoljavala da se ljudi sastaju, maltretirali su ih na različite načine, ispitivali su ih: ‘Zašto ti ovako, zašto tamo?’ I na taj način su posle počeli, pravo da vam kažem.  

Mislim da su ih nakon nekog vremena skroz poslali kući, i počeli su da ih zovu jednog po jednog, jednog, naročito nas poslovođe nisu zvali na posao, nisu nas zvali na posao danima. Čak meni konkretno, bio sam poslovođa proizvodnje, meni nisu dali nijedan posao, absolutno. Došao sam u kancelariju i sedeo sam tu, ali nisam bio zadužen za bilo kakav posao. […]

Nakon toga su napisali prijave radnicima, negde oko 1400 radnika su osuđeni na mesec dana do tri meseca. Ja se sećam nakon tog štrajka, ja sam četiri meseca… sa nekim kolegama, sa Džaferom Nuljijem, sa nekim Enverom Keljmendijem i… četiri meseci smo bili bez posla, bez posla, nisu nas zvali na posao. Onda su nas nakon četiri meseci kao vratili na posao. Ali, proizvodnja je padala, destabilizovala se i situacija na Kosovu, tako da su nas malo po malo i otpustili s posla u nekom smislu. 8. avgusta 1990. godine, kada smo došli da radimo ovde u prvoj smeni, milicija je bila na kapiji. Treća smena je izašla napolje, prvoj smeni nisu dali uopšte da uđu.


ANITA SUSURI (VODILA INTERVJU), KORAB KRASNIQI (VODILA INTERVJU), RENEA BEGOLLI (KAMERA)

Bećir Maljići je rođen 1956. u selu Kutlovac Opština Mitrovica. Diplomirao je 1980. godine Diplomirao je 1980. godine na Rudarsko-metalurškom fakultetu u Mitrovici. Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u rudniku “Trepča” u Starom Trgu. 1990. godine je otpušten s posla i počeo je da se bavi porodičnim biznisom. U decembru 1999. vratio se na posao u rudniku “Trepča”. 2008-2014 godina je bio direktor ovog industrijskog kompleksa, dok je trenutno tehnički direktor. Živi u selu Dobri Luk sa porodicom.