Punëtori e Historisë Gojore me Jakub Gałęziowski: Përmes biografisë në histori – Intervistimi etik dhe analiza

Më 14 maj, përfunduam punëtorinë tonë të parë në ciklin e punëtorive me ligjërues të ftuar. E udhëhequr nga Jakub Gałęziowski, pjesëmarrësit mësuan rreth intervistimit etik dhe analizimit të historive gojore, duke fituar njohuri në dokumentimin e biografive personale. Një falenderim i madh për YIHR që ofruan hapësirën e tyre që të zhvillohet ky aktivitet!

Ky aktivitet u mbështet nga Ministria e Kulturës.