Iniciativa për Histori Gojore në Samitin TruAktiv

Më 22 shtator, Erëmirë Krasniqi dhe Aurela Kadriu prezantuan punën e Iniciativës për Historsë Gojore dhe në veçanti diskutuan për projektin hulumtues Fushata e Pajtimit të Gjaqeve 1990-1991, në Samitin TruAktiv të organizuar nga Sbunker.