Iniciativa për Histori Gojore në UK Oral History Journal

Puna e Iniciativës për Histori Gojore është prezantuar në edicionin vjeshtor 2018 të UK Oral History Journal, sekcioni i punës ndërkombëtare. Ju lutem shihni më poshtë për artikullin në gjuhën angleze.