Erëmirë Krasniqi në Konferencën “Revisiting Dealing with the Past and Transitional Justice in the Balkans”

Erëmirë Krasniqi, Drejtore ekzekutive e Iniciativës për Histori Gojore u ftua për të moderuar panelin e dytë: E kaluara problematike dhe Praktikat e Pajtimit në konferencën [‘Troubled past’ and Practices of Reconciliation] pjesë e konferencës, Rivizitimi i Ballafaqimit me të Kaluarën dhe Drejtësia Tranzicionale në Ballkan [Revisiting Dealing with the Past and Transitional Justice in the Balkans], e cila u organizua më 20-22 shtator, 2018 nga ForumZFD-Kosovë dhe Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës.