Salih Spahiu


Kosovafilm yapısının kendisi benim için bir, kendi içinde bir teşvikti ve binayı nasıl kavramsallaştıracağım da zor bir işti çünkü birtakım özel işlevlere gereksinim duyulmaktaydı. Örneğin filmlerin senkronizasyonunun yapılabileceği akustik koşulları...

Flora Brovina


Kız kardeşim, İpek’te babamı ziyaret ettiğimizde o kadar küçüktü ki. İpek Hapishanesi Arnavut mahkumlarla doluydu. Bunu neden biliyorum? Çocukken, küçüktüm yani daha okula gitmiyordum. Biliyorum çünkü, bütün aileler hapishanenin önünde...

Kamile Türbedar


Martifal. Sülerdi bi mani, ürterdık bi kırımzi şalle yüzüni, sokardi elıni o çüpe. Çüpte bütün cece cül altında tutardilar o çüpi. Herçez koyardi bişe; ne içın adamiş. E sora o...

Albertina Ajeti-Binaku


…amaç buna politik bir bağlam kazandırmak değildi. Daha fazla insani bir bağlam kazandırmaya yönelikti, çünkü aileler onca gün, onca hafta kuşatma altındaydılar. Serbest hareket edemiyorlardı, yani yiyecek ve diğer şeyleri...

Şerafedin Süleyman


Çikti en ulice bu procedurayle. ‘Pe hapim mledhjen e srezit, a ka kush propozim për predsednik?’. Cah Arnavutçe cah Sırpçe (cüley). Kolkti Stanoja Aksić, o vakıt sekretar sredski kominitedın, kuvetli...

LATEST INTERVIEWS

NEWS

KATILIM İÇİN ÇAĞRI

Prizren Urban Memoryscapes


08 Mar 2018

LATEST PUBLICATIONS