Zana Nidža

Priština | Date: Oktobar, 2017 | Duration: 58 minuta

[…] Dakle, moj otac je bio duže vreme tamo [Tirana], a u jednom određenom trenutku smo odlučili da moramo biti zajedno, ne možemo više živeti odvojeno. Takođe smo mislili da možda tamo imamo bolje prilike za studije, za ovo, ono, da bi za nas tamo bilo mnogo bolje nego na Kosovu. Takođe, moja majka je imala priliku da počne da radi kao arhitektkinja tamo, jer na Kosovu nismo imali prilike. Tako smo svi odlučili da idemo tamo […] Ovog puta svi smo odlučili da idemo i pođemo u školu, moja sestra i ja, naš brat u vrtiću i tako dalje.

Otišla sam sa, ne znam kako da to objasnim, možda Post-pesimistët [Postpesimisti] su mi pomogli da ne idem tamo sa predrasudama, da budem otvorena i da prihvatim da postanem deo njih. Mislim, jer većina onih koji su išli tamo bi rekli: ‘Oni su drugačiji, oni ne znaju, oni govore …’ Ne, otišla sam sa entuzijazmom. Zato što je tamo bilo drugačijeg života, vi ste bili u mogućnosti da češće idete u pozorište (smeši se) ili bilo je koncerata gotovo stalno. I znam da sam se posle škole odmah počela družiti sa mojim drugarima iz razreda.


Aurela Kadriu (Vodila intervju), Donjeta Berisha (Kamera)

Zana Nidža je rođena u Novembru 1978. godine u Prištini. Diplomirala je na Arhitekturi na Univerzitetu u Prištini i trenutno radi kao arhitektkinja.